0 Kč 0

O nás

Platby pre Česko:

Raiffeisen bank

č.ú.: 2000537675/5500

IBAN – CZ2455000000002000537675
SWIFT – RZBCCZPP
Aktívne meny: CZK, EUR, USD, GBP, PLN – Tento účet môžete použiť pre všetky uvedené meny pri platbe z ČR.

Platby pre Slovensko:

IBAN: SK77 1100 0000 0029 4606 7598  BIC: TATRSKBX
Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, 85005 Bratislava 55

Korešpondenčná adresa pre IVY Bears: S. K. Neumanna 1257, 500 02 Hradec Králové

email: info@ivybears.cz

web: www.ivybears.cz